Οκτώβριος 14, 2017 Bazz...R

#saturday #morning #weekend #coffeetime Bazz…R Λ. Λαυρίου 132 21066588…


#saturday #morning #weekend #coffeetime
☕????☉
Bazz…R
Λ. Λαυρίου 132
☏ 2106658885
#bazzR #stock #outlet
Source

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εννέα (9) υπερκαταστήματα σε όλη την Αττική και την Χαλκίδα